• แผนที่ประเทศไทย แผนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แผนที่ตั้งแหล่งนิคมอุตสาหกรรม แผนที่สำหรับวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด
• แผนที่วางแผนกลยุทธ์ แผนที่กำหนดเป้าหมายลูกค้า แผนที่กำหนดแหล่งผลิตวัตถุดิบและ แผนที่ Logistic
• แผนที่เพื่อการศึกษา แผนที่สื่อการเรียนการสอน แผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่ประวัติศาสตร์
• แผนที่ประชาคมอาเซียน แผนที่เอเชีย และแผนที่ทวีปต่างๆ แผนที่โลก แผนที่โลกNational Geographic
• แผนที่ติดไฟ LED แผนที่ติดนาฬิกา แผนที่สำหรับประดับตกแต่งอาคาร สำนักงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ และบ้านพักอาศัย หรือเป็นของกำนัลให้ลูกค้า
• แผนที่สั่งทำ KIM-MAP Map made to order ลูกค้าสามารถสั่งเขียนแผนที่เพื่อกำหนดพื้นที่ การใช้งานตามแบบลักษณะ และสีตามความต้องการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• แผนที่ไม้แขวนม้วนเก็บบุผ้าดิบ แผนที่ไม้แขวนม้วนเก็บบุผ้าดิบติดแม่เหล็ก
• หมุดติดแผนที่ขนาดเล็กพิเศษ จัดจำหน่ายแต่เพียง KIM-MAP รายเดียวเท่านั้น

     หมุดแม่เหล็กขนาดเล็ก ผลงานการผลิตเฟรมแผนที่ แผนที่ไม้แขวนม้วนเก็บบุผ้าดิบติดแม่เหล็กและเครื่องหมายการค้า KIM รับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดละเมิด มีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย

* เฟรมแผนที่ KIM-MAP รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โค้ง ไม่โก่ง ไม่งอ *

KIM-MAP produces, All Frame Map with MAGENETICS use for your best Marketing plan.
• Thailand Map, Bangkok Map, Bangkok and vicinity Map,Thailand Industrials Map, Map for Marketing Strategies
• Map for Strategic plan, Development of Marketing, Focus on customer new and old, New Market plan and Logistics.
• Education Map, Map Media for Educational, Geographic map and Historical map
• AEC Map, Asian Map, World Continent Map, World Map and National Geographic Map
• Frame Map with LED, Clock,Map for decoration your home, offices exhibitions or even a value gift for your customer.
• KIM-MAP Map made to order: Any preferable map according to your best use ,we may help you to create with our most update information.
• Rolling Map on Canvas, Rolling Map on Canvas with Magnetic
• 3mm. KIM-MAP special Magnetics only from KIM-MAP

* Life Time Guarantee No Bending of Magnetics Frame from KIM-MAP*